A „Szuezi válság és Magyarország 1956” című internetes történelmi vetélkedő

szabályzata

 

 1. A Vetélkedő meghirdetője és szervezője
 2. A „Szuezi válság és Magyarország 1956" című internetes történelmi vetélkedő (a továbbiakban: Vetélkedő ) szervezője a VERITAS Történetkutató Intézet (1051 Budapest, Nádor utca 36. V. emelet) és a Nemzeti Emlékezet Bizottsága (1055 Budapest, Balassi Bálint utca 5.)

 3. A részvételre jogosultak köre
 4. A Vetélkedőn részt vehet minden magyarországi és határon túli iskolás, akik 3 fős csapatban, 1 vezető tanárral 2016. november 18. napja és 2016. november 24. napja 24.00 óráig regisztrál a www.veritasintezet.hu honlapon. Kivételt képeznek a szervező intézmények alkalmazottai és ezek Ptk. 8:1. § 1. pont szerinti közeli hozzátartozói, akik nem vehetnek részt a vetélkedőben.

 5. A Vetélkedő időtartama
  1. forduló 2016. november 25.
  2. forduló 2016. december 18.
  3. forduló 2017. január 18.
  4. forduló 2017. február18.
  5. forduló 2017. március 18.
 6.  

  Az öt fordulóban összesen 56 kérdésre kell válaszolni. Az I−IV. fordulóban, fordulónként 11 kérdés szerepel, illetve az V. fordulóban 12 kérdés. 55 kérdés teszt jellegű, amelyre három lehetséges válasz közül ki kell választani a helyes megoldást. Az V. forduló utolsó, 56. számú kérdése leíró, szövegszerű megoldást igényel.

  A fordulók kérdéseinek megválaszolására öt nap áll rendelkezésre.

  1. forduló válaszadása: 2016. november 25. – 2016. november 30.
  2. forduló válaszadása: 2016. december 18. – 2016. december 23.
  3. forduló válaszadása: 2017. január 18. – 2017. január 23.
  4. forduló válaszadása: 2017. február 18. − 2017. február 23.
  5. forduló válaszadása: 2017. március 18. – 2017. március 23.

   

 7. A Vetélkedő célja és kategóriái
 8. A Vetélkedő célja, hogy összevethessék tudásukat azok a tanulók, akik kedvelik a történelmet, a történelem tantárgyat és szívesen érdeklődnek az 1956-os forradalom és szabadságharccal, illetve a nemzetközi összefüggésekkel kapcsolatos események iránt. Olyan tanulóknak szervezzük, akik az alapkövetelményeken túl többet szeretnének tudni a magyar és az egyetemes történelemről.

  A Vetélkedő kategóriái:

  1. 2004−2006-os születésűek (10.−12. éves korosztály)
  2. 2001−2003-as születésűek (13.−14. éves korosztály)
  3. 1997−2000-es születésűek (15.−18. éves korosztály)

   

 9. A Vetélkedő tervezett menete
 10. A Vetélkedő ötfordulós versenysorozat, melynek témája az 1956-ban történt események, azoknak hazai és nemzetközi előzményei és következményei. A Vetélkedőben a történelemi kérdések mellett egyaránt szerepelnek az irodalmi, kulturális, közéleti, politikai és sajtótörténeti kérdések is. A kérdésekre a válaszadásban segítséget nyújthat a Vetélkedőhöz kapcsolódó, egyik közösségi oldalon található információk.

  A Szervező jogosult érvényteleníteni azon pályázatokat, amelyek esetében megállapítható, hogy a játékos a Vetélkedőben való részvétel során valótlan személyes adatokat szolgáltatott. Azok a pályázók, akiknek a pályázata érvénytelen, díjazásra nem jogosultak, a Szervező felé további követelést nem támaszthatnak.

 11. Kategóriánkénti díjak
 12. Az öt forduló elteltével minden kategóriában a legtöbb jó választ adó első három csapat díjazásban (I. díj, II. díj, III. díj), valamint a felkészítő tanár tárgyjutalomban részesül.

  1. 2004−2006-os születésűek (10.−12. éves korosztály)
  2.  

   1. díj 1 laptop
   2. díj 1 táblagép
   3. díj 1 digitális fényképezőgép

    

  3. 2001−2003-as születésűek (13.−14. éves korosztály)
  4.  

   1. díj 1 laptop
   2. díj 1 táblagép
   3. díj 1 digitális fényképezőgép

    

  5. 1997−2000-es születésűek (15.−18. éves korosztály)
  6.  

   1. díj 1 laptop
   2. díj 1 táblagép
   3. díj 1 digitális fényképezőgép

   

  Összesen 3 laptop, 3 táblagép és 3 digitális fényképezőgép kerül átadásra.

  Minden díjazásban részesülő csapattag tárgyjutalmat kap.

  Ünnepélyes eredményhirdetés és a díjak átvétele: 2017. április

  Minden helyezést elért csapat felkészítő tanára az együttműködő partnerek könyvcsomagját kapja. A nyereményeket ünnepélyes keretek között személyesen vehetik át 2017 áprilisában.

  A nyeremény átvételének feltétele az átadás-átvételi dokumentum kitöltése, ahol a következő adatokat kell megadnia a nyertesnek, név, anyja neve, személyi igazolvány vagy diákigazolvány száma, állampolgárság, születési hely és idő, állandó lakcím. A megadott adatok kizárólag a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő adó- és járulékterhek átvállalásához szükségesek, azok semmilyen egyéb módon nem kerülnek felhasználásra.

 13. Egyéb rendelkezések.
 14. Szervező fenntartja a jogot, hogy manipuláció, szabálytalanság, visszaélés, vagy ezek gyanúja esetén a játékból bárkit kizárjon. Szervező a kizárást a játék bármely szakaszában kezdeményezheti, amint a kizárásra okot adó információ a tudomására jut.

  A Vetélkedő résztvevői, részvételükkel minden külön jognyilatkozat nélkül automatikusan elfogadják a jelen hivatalos játékszabályban foglalt valamennyi feltételt. A játékszabály módosításának jogát a Szervező fenntartja.

 15. Adatvédelem
 16. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a játékosokat a Szervező tájékoztatja, hogy az adatkezelés a személyes hozzájárulásukon alapul, melyről megfelelő tájékoztatást jelen játékszabályzatban olvastak és elfogadnak.

  Az adatkezeléssel kapcsolatban felmerülő esetleges jogsértés esetén a résztvevő – a Szervezővel való egyeztetés eredménytelensége esetén – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltaknak megfelelően jogorvoslatot kezdeményezhet.

 17. Információ a Vetélkedőről
 18. A résztvevők a Vetélkedővel kapcsolatos további információt Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. kérhetnek. A hivatalos játékszabály elérhető www.veritasintezet.hu oldalon.

 

A Szervezők