1956 a sajtó tükrében. 1956. október 22.-november 5. Válogatta: Izsák Lajos, Szabó József. (Kossuth Kiadó, Bp., 1989);

1956 kézikönyve I−III. Főszerkesztő: Hegedűs B. András.1. Kronológia. 2. Bibliográfia. 3. Megtorlás és emlékezés. (1956-os Intézet, Bp., 1996);

1956 plakátjai és röplapjai. Szerk. Izsák Lajos, Szabó József, Szabó Róbert. (Zrínyi Kiadó, Bp., 1991);

1956. A forradalom kronológiája és bibliográfiája. Szerk. Varga László. (Századvég Kiadó−Atlanti Kiadó-1956-os Intézet, Bp., 1990);

1956. Szerkesztette: Szakolczai Attila. (1956-os Intézet, Bp., 2006);

Az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) Kisnyomtatványtárának 1956-os különgyűjteménye, OSZK MEK

Békés Csaba: Az 1956-os magyar forradalom a világpolitikában. (1956-os Intézet, Bp., 2006.);

Békés Csaba: Az 1956-os magyar forradalom a világpolitikában. Tanulmány és válogatott dokumentumok. (1956-os Intézet, Bp., 1996);

Borbándi Gyula: Magyarok az Angol Kertben. A Szabad Európa Rádió története. (Európa Könyvkiadó, Bp., 1996);

Döntés a Kremlben, 1956. A szovjet pártelnökség vitái Magyarországról. Szerkesztette: Vjacseszlav Szereda, Rainer M. János. (1956-os Intézet, Bp., 1996);

Horváth Miklós – Zinner Tibor: Koronatanúk jeltelen sírgödrökben. Dokumentumok Nagy Imre és társai pertörténeteihez (CD-melléklettel) (Magyar Közlöny, Bp., 2008)

Horváth Miklós: Maléter Pál. (Osiris Kiadó, Bp., 1995);

Iratok az igazságszolgáltatás történetéhez 1−5. Szerkesztette Horváth Ibolya, Solt Pál, Szabó Győző, Zanathy János, Zinner Tibor. (Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó Rt, Bp., 1992-1996);

Jobbágyi Gábor: 1956 és a megtorlás fekete könyve (Kairosz Kiadó, Bp., 2016);

Kahler Frigyes − M. Kiss Sándor: Kinek a forradalma? Erőszakszervezetek 1956-ban, a fordulat napja, ismét sortüzek, a nagy per. (Püski Kiadó, Bp., 1997);

Pesti utca, 1956. Válogatás fegyveres felkelők visszaemlékezéseiből. Szerk. Kozák Gyula, Bindorffer Györgyi és Gyenes Pál. (Századvég−1956-os Intézet, Bp., 1994.);

Rainer M. János: Nagy Imre, 1953-1958. Politikai életrajz II. (1956-os Intézet, Bp., 1999);

Kajári Erzsébet − Szakolczai Attila: Rendőrségi napi jelentések, 1956. október 23-december 12. (BM 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dok. És Kutató Intézete Közalapítványa, Bp., 1996);

Sortüzek, 1956. Főszerkesztő: Kahler Frigyes. (Lakitelek, 1993−1996);

Kahler Frigyes − M. Kiss Sándor: Kinek a forradalma? - Erőszakszervezetek 1956-ban, A fordulat napja, Ismét sortüzek, A nagy per (Püsk−Kortárs, Bp, 1997)

Szakolczai Attila: Az 1956-os forradalom és szabadságharc. (1956-os Intézet, Bp., 2001);

Szakolczai Attila: Az 1956-os forradalom története. 1956-os Intézet, Bp., 1996. OSZK MEK

Szántó Konrád: Az 1956-os forradalom és a katolikus egyház. (Szent Maximilian Lap- és Könyvkiadó, Miskolc, 1993);

Tóth Eszter Zsófia: Antall József útja a miniszterelnökségig. (Magyar Napló Kiadó, Bp., 2015.);

Zinner Tibor: A kádári megtorlás rendszere (Hamvas Béla Kultúrakutató Intézet Bp., 2001)

Kajári Erzsébet − Szakolczai Attila:[Ismeretle1] 

 [Ismeretle1]Szerzők, s nem szerkesztők.

https://www.antikvarium.hu/konyv/kajari-erzsebet-szakolczai-attila-rendorsegi-napi-jelentesek-i-355908